Vítejte na stránce  TM18  firmy T M Software !

 

 

Co to je TM18

TM18  je počítačový systém pro stavební inženýry, určený v výpočtům betonových konstrukcí mostního typu, při jejichž výstavbě se používají ty nejsložitější stavební postupy:  výstavba po částech, kombinace dvou druhů betonů v průřezech, změny statického systému během výstavby (vysouvání, rektifikace ocelových lan, zesilování průřezů, postupné předpínání v několika časových etapách).

První generace programů se vyvíjela postupně od r. 1970 v Pragoprojektu až do dnešních dnů a přizpůsobovala se stále dokonalejší výpočetní technice.  Druhá generace je zapojena do vyššího počítačového systému NEXIS32  firmy SCIA CZ.  Třetí generace se tvoří ve spolupráci s firmou VIAPONT Brno,  je před dokončením a bude se provozovat jako samostatný systém na počítačích se systémem Windows XP a Vista.

 

O firmě TM Software

Firma  Ing. Ivan Sitař  TM SOFTWARE,  resp. Sdružení TM SOFTWARE má živnostenské oprávnění v oboru VÝVOJ A POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE  a v oboru PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ. Zakladatel firmy. Ing. Ivan Sitař, CSc je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru  statika a dynamika staveb.

Adresa firmy:             Salabova branka 103,  378 25   Deštná

IČO a DIČ:                 660 23 831,     CZ 320220484

Firma vznikla v roce 1996 s odchodem zakladatele z Pragoprojektu Praha.  Převzala z Pragoprojektu  vývoj a distribuci programů z oboru projektování mostů a nadále spolupracuje s Pragorojektem v oboru vývoje programů v oblasti silničního hospodářství, především osvědčeného systému Roadpac.  Vedle vývoje a distribuce programů  zajišťujeme také konzultace, školení a spolupracujeme s různými projektovými organizacemi na projektech staveb.

Kontakty a spojení:     tel  384 384 289,   775 384 289

mail                            ivan.sitar@email.cz

web:                            www.tm18.cz

Spolupracující firmy – kontakty a informace:

www.pragoprojekt.cz   www.roadpac.cz   www.scia.cz   viapont@viapont.cz

 

Co firma nabízí:  

Novou verzi programu TM18 3. a 4. generace

(podle ČSN 736207/06 a podle Eurokódů)

Program TM18L verze V7.01

Dokončili jsme napojení tohoto programu na výsledky výpočtů programam TM18 3. a 4. generace.

Držitelé licence na oba tyto produkty se mohou informovat na možnost využít toto propojení u firmy TM Software nebo Viapont !

 

Ze starších programů dobíhají:

Program TM18 verze V7.01

Program POSUDKY verze V7.01

Program TM18-POSUDKY pod Nexisem

Program PILÍŘE

Program TRÁMY

Grafický systém PRAGOPLOT

 

 

Ceník programů naší firmy

Poslední informace o změnách v programu TM18

TM18 ve verzi EC

Diskuse k Eurokodu

Reference

Download

 

Po kliknutí na odkaz:     http://www.tm18.cz/download/SetupTM18-EC.zip  můžete stáhnout kompletní instalační balík systému TM18 3. a 4. generace.  Program lze ovšem používat pouze s ochranným klíčem, který  obdrželi  oprávnění uživatelé

 

Starší verze  jsou podporovány pouze částečně  pod WINDOWS-7  až WINDOWS-10 ,  na počítačách 32 bit. Na počítačích 64 bit nejsou podporovány dialogové programy pro příptavu dat.

Po kliknutí na odkaz:     http://www.tm18.cz/download/TM18-V7.01.09.zip  můžete stáhnout kompletní instalační balík programu TM18, verze V7.01.09.   Program lze ovšem používat pouze s ochranným klíčem, který oprávnění uživatelé obdrželi současně s instalačním CD.  Neoprávnění uživatelé si však mohou odzkoušet DEMO-verzi a součástí volně přístupné instalace je také uživatelský manuál v elektronické podobě.  V roce 2016 byla ověřena instalace pod WINDOWS-10.